Kafferosteriet i Tällberg

Läs här om vårt kaffesortiment.

Kafferosteriet i Tällberg är ett litet mikrorosteri, som är en del av Kakstugan i Tällberg AB. Vi rostar allt kaffe hantverksmässigt i lokalen centralt i Tällberg. Tack vare ett småskaligt hantverk har vi koll på hela processen. Allt vårt kaffe är specialkaffe.

Allt kaffe kommer i stora jutevävssäckar (som väger upp till 70kg) som råbönor. Råbönorna är gröna innan de rostas och de vägs upp i egna behållare vid varje rostningsomgång. En okulär genomgång av de gröna råbönorna görs innan de släpps ner i kafferosten. Kafferostningen övervakas och varje temperaturförändring noteras i ett särskilt protokoll. Eftersom varje böna är unik, så kan det variera från omgång till omgång.

För att ha koll på hela rostningprocessen så använder vi alla sinnen. Den råa gröna bönan luktar lite som gräs – väldigt långt ifrån den doft som ett nyrostat kaffe har. Vi lyssnar efter när bönorna börjar “poppa” (first crack and second crack). Beroende på vilken rostningsgrad vi eftersträvar, så ska bönorna poppa en första gång och kanske även en andra gång. När önskad rostningsgrad har nåtts, så släpps bönorna ut på den roterande svalningsbehållaren. Även då görs en okulär genomgång av bönorna och avvikande bönor plockas bort. De rostade bönorna har en härlig doft av nyrostat kaffe.

För att få bästa hållbarhet på kaffet, så förpackas det i avsedda förpackningar. En del har en liten ventil på baksidan för att släppa ut koldioxid som bildas vid rostningen. Vi strävar efter att mala kaffet efter ditt önskemål så nära leveransen som möjligt. Det bästa är att mala sitt kaffe själv precis innan det ska bryggas, detta för att få fram den allra bästa smaken. Våra “kryddade” kaffesorter levereras malda.

Efter att kaffet har rostats och paketerats, så ska man även få till det sista i smaken – nämligen det bryggda kaffet i din kopp. Vattnets temperatur är viktig – man brukar säga att ca 96 grader är lämpligt. Malningsgraden för vilken bryggningsmetod du använder – kok, brygg, presso, espresso osv har betydelse hur kaffet extraheras i det heta vattnet. Mängden kaffe – man brukar säga 6-7 gram kaffe per deciliter vatten. Tiden som vattnet extraherar kaffet. Och… koppen som kaffet dricks ur. Med alla dessa ingredienser – nyrostat kaffe, malningsgrad, rätt mängd, rätt temperatur på vattnet, rätt tid, rätt kopp… får man allt detta att samverka – ja, då är njutningen total!